การเป็นผู้ประกอบการสามารถแก้ปัญหาการว่างงานได้อย่างไร

การเป็นผู้ประกอบการสามารถแก้ปัญหาการว่างงานได้อย่างไร

การว่างงานเป็นสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออำนวยซึ่งหัวหน้าผู้มีความสามารถยังคงไม่ได้รับการจ้างงานเนื่องจากสาเหตุที่เป็นไปได้หลายประการ การขาดโอกาสในการจ้างงาน ข้อกำหนดและเงื่อนไขการทำงานที่ไม่เอื้ออำนวย การแสวงประโยชน์ ทักษะที่ไม่เป็นมืออาชีพ เทคนิคที่น้อยลง และข้อกำหนดอื่น ๆ อีกมากมายที่นำไปสู่การว่างงาน”ตามที่ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า การว่างงานเป็นความหวาดกลัวอย่างร้ายแรง

ที่คุกคามการทำงานร่วมกันทางเศรษฐกิจและสังคม

รายงานระบุว่าอัตราการว่างงานทั่วโลกเพิ่มขึ้นเป็น 4.0% ในเดือนมิถุนายน 2018 โดยมีประชากรว่างงาน 6.6 ล้านคน การว่างงานระหว่างประเทศมีแนวโน้มที่จะอยู่ในระดับเดียวกับอัตราการว่างงานในปี 2560 ตามรายงานของ World Employment and Social Outlook ที่รวบรวมโดยองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ปี 2552 ถูกทำเครื่องหมายว่าเป็นวิกฤตเศรษฐกิจที่รุนแรงที่สุดทั่วโลก โดยมีอัตราการว่างงานที่เพิ่มสูงขึ้นถึง 5.9% เงื่อนไขนี้มีเสถียรภาพหลังจากปี 2014 เมื่ออัตรานี้ลดลงเหลือ 5.5%

รายงานเสริมว่าการพัฒนาในการลดการจ้างงานที่เปราะบางได้ชะลอตัวลงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ภายในปี 2562 มีพนักงานอีกประมาณ 35 ล้านคนที่มีแนวโน้มจะเข้าร่วมคลับจากพนักงานที่มีความเสี่ยง 1.4 พันล้านคน เมื่อนับในปี 2560

ในขณะเดียวกัน เอเชียยังคงรักษาอัตราการว่างงานในระดับต่ำที่ 4% ด้วยการสร้างโอกาสในการทำงานให้เร็วขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้คนมากกว่า 900 ล้านคนยังคงอยู่ในการจ้างงานที่เปราะบาง

อินเดียเป็นประเทศชั้นนำในเอเชียที่สร้างโอกาสในการทำงานอย่างมหาศาลด้วยการเติบโตของผู้ประกอบการ ตามรายงาน Global Entrepreneurship Monitor (GEM) ประจำปี 2559-2560 การสำรวจ GEM ประจำปี 2560-2561 ระบุว่าอินเดียได้ปรับปรุงอัตราการเป็นผู้ประกอบการเป็น 14.9% เมื่อเทียบกับ 9% ในปี 2558-2559 รัฐบาลอินเดียได้ริเริ่มโครงการต่างๆ เช่น Make in India, Atal Innovation Mission (AIMs), Self-employment และ การใช้ความสามารถพิเศษ (SETU), Mudra Bank, ลดภาษีนิติบุคคลถึง 25% และอีกมากมาย วิธีนี้ทำให้รัฐบาลอินเดียสนับสนุนผู้ประกอบการในขณะที่เพิ่มจำนวนตำแหน่งงานว่าง

การเป็นผู้ประกอบการคือแนวคิดการจ้างงานตนเองที่ทำให้แต่ละคนทำงานและส่งเสริมผู้อื่นในการพัฒนาธุรกิจ เป็นแหล่งสำคัญในการเร่งการเติบโตทางเศรษฐกิจและการจัดตั้งทางสังคมที่ดีขึ้นโดยสิ้นเชิง การเป็นผู้ประกอบการที่ดีช่วยให้บุคคลนั้นสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยและเป็นประโยชน์ร่วมกันสำหรับธุรกิจและพนักงาน ดังนั้น จึงช่วยลดปัจจัยที่ก่อให้เกิดการจ้างงานที่ไม่เต็มใจ

หลักเกณฑ์เหล่านี้อาจช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการเป็นผู้ประกอบการเพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงาน:

สร้างความร่วมมือหลายภาคส่วน

พันธมิตรที่เข้าร่วมจากหลายกลุ่มตลาดช่วยในการทำงานร่วมกัน

ที่ให้ประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มโอกาสในการจ้างงานเนื่องจากพันธมิตรทางธุรกิจยังกระจายขอบเขตการทำงานของพวกเขา การนำความสามารถที่มากขึ้นและเป้าหมายการเป็นหุ้นส่วนที่คุ้มค่ามาสร้างธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ

แนะนำแนวทางที่ประสบความสำเร็จ

เน้นเข้าถึงมวลชนด้วยสินค้าและบริการสร้างความมั่นคงระยะยาว ธุรกิจต้องการการวิจัยและวิเคราะห์ตลาดเชิงลึกเพื่อกำหนดเป้าหมายที่ทำได้เพื่อเชื่อมต่อกับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า กิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์มีผลกระทบอย่างมากต่อชุมชนและเชื่อมโยงพวกเขากับธุรกิจโดยตรง เซสชันการฝึกอบรม การสำรวจ การตลาดแบบตัวต่อตัว และการส่งเสริมการขายช่วยให้ผู้มีโอกาสเป็นคนรู้จักรู้จักผู้ประกอบการและองค์กรมากขึ้น พนักงานจ้างสำหรับเหตุการณ์เหล่านี้ ชั่วคราว แต่สร้างการจ้างงานเพิ่มเติม

ยังคงดำเนินธุรกิจและยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

กุญแจสู่ความสำเร็จคือการยึดมั่นในแนวคิดและความคาดหวังทางธุรกิจดั้งเดิม ผู้ประกอบการควรมีความรู้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมทางสังคมเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของลูกค้าของตน การสร้างความสัมพันธ์โดยตรงกับผู้ชมเป็นสิ่งสำคัญมากโดยใช้วิธีการที่คุ้นเคยเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ยั่งยืน

ความเป็นผู้นำที่ทุ่มเท

ธุรกิจยืนหยัดอย่างแข็งแกร่งบนเสาหลักแห่งความเป็นผู้นำที่มีทักษะและทุ่มเทซึ่งชี้นำหน้าที่ไปในทางที่ถูกต้อง การมีส่วนร่วมกับคู่ค้า การให้คุณค่ากับลูกค้า การจูงใจพนักงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีคือความรับผิดชอบหลักของผู้นำ ผู้บริหารและผู้นำที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เรียนรู้แนวคิดและเทคนิคใหม่ ๆ และยังคงติดตามแนวโน้มที่กำลังดำเนินอยู่ พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าประสบความสำเร็จในระยะยาว

Credit : แนะนำ ufa666win